EKR

Elektronikus közbeszerzés -
Gyakorlati képzés ajánlattevők részére

2018. április 15-től kötelező az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazása valamennyi közbeszerzési eljárásban. Készüljön fel Ön is időben az EKR használatára Magyarország egyetlen, kifejezetten ajánlattevőknek szóló, kiscsoportos (legfeljebb 8 fős) gyakorlati felkészítő képzésével!

Képzési tematika

1 napos képzés, kb. 6 óra időtartamban
A képzéseket felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók tartják

 • Elektronikus közbeszerzés jogszabályi hátterének rövid összefoglalása
 • Nyilatkozattétel, kézbesítés, képviselet, helyettesítés kérdései
 • Regisztráció az EKR-ben, felhasználó- és jogosultságkezelés
 • Hirdetmények, összefoglaló tájékoztatások keresése, részvételi szándék jelzése
 • Közbeszerzési dokumentumokhoz való hozzáférés, kiegészítő tájékoztatás kérése
 • ESPD kitöltése, nyilatkozatok elkészítése, ajánlat részét képező dokumentumok feltöltése
 • Alvállalkozók, kapacitásnyújtó szervezetek rögzítése
 • Részvételi jelentkezés, ajánlat benyújtása, visszavonása, bontás
 • Hiánypótlás, felvilágosítás, árindokolás, Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti igazolások elkészítése és feltöltése
 • Előzetes vitarendezési kérelem benyújtása
 • Elektronikus árlejtés
 • Üzleti titok, Iratbetekintés, számítási hiba javításának szabályai, üzemzavar kérdése

JÚLIUS
11.

Szabad helyek száma:

JÚLIUS
24.

Szabad helyek száma:

AUGUSZTUS
7.

Szabad helyek száma:

Regisztráció

A kiválasztott képzés adatai:

A képzés neve: Elektronikus Közbeszerzés – Gyakorlati képzés ajánlattevők részére

A képzés időpontja: . 10-16 óra

A képzés helyszíne: Pálya Center Irodaház, 1012 Budapest, Pálya u. 9., 502. tárgyaló

A képzés díja: 29.000 Ft/fő

A képzés díja étkezést nem tartalmaz.

A képzés a résztvevők számára alapvetően saját hordozható számítógépen történik.
Amennyiben Ön nem rendelkezik laptoppal, ezt kérjük a képzés időpontja előtt legalább 1 munkanappal telefonon vagy emailben jelezze számunkra annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk Önnek a képzéshez szükséges számítógépet (csak korlátozott számban lehetséges).